[giaban]call[/giaban]

[kythuat]

THỦ TỤC HỒ SƠ LÀM VISA GỒM CÓ:

* Visa du lịch Srilanka 3 tháng 1 lần (lưu trú 30 ngày)
- Passport gốc ( thời hạn trên 6 tháng)
- 2 hình 4x6 (nền trắng)
Thời hạn: 8 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ

* Visa công tác Srilanka 3 tháng 1 lần 
- Passport gốc ( thời hạn trên 6 tháng)
- 2 hình 4x6 (nền trắng)
- Thư mời ( bản copy)
- Thư đề cử công tác
Thời hạn: 8 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ

* Xin visa Công tác Srilanka 3 tháng 2 lần 
- Passport gốc ( thời hạn trên 6 tháng)
- 2 hình 4x6 (nền trắng)
- Thư mời ( bản copy)
- Thư đề cử công tác
Thời hạn: 8 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ

[/kythuat]

BACK TO TOP